10-12-08

BOEK OVER DE 'ZIGEUNER'-GENOCIDE

'Zigeuners' - Sinti & Roma onder het hakenkruis

Lydia Chagoll (77) heeft zopas een boek geschreven over de ruim 500.000 Sinti en Roma die door de nazi's werden vermoord voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Een boek geboren uit verontwaardiging.

Verontwaardiging om de vernietiging van zovele mensenlevens. Verontwaardiging om de systematische onderbelichting van deze gruwel in de geschiedschrijving.

In grote lijnen was voor de 'zigeuners', genetisch asociaal en crimineel volgens de nationaal-socialistische doctrine, nochtans hetzelfde trieste lot weggelegd als voor de joods bevolkingsgroep in nazi Duitsland en bezet Europa.

Discriminerende maatregelen en verregaande maatschappelijke isolatie in de jaren '20 en '30, straatgeweld, massa - executies, grootschalige razzia's, deportaties, concentratiekampen, gruwelijke medische experimenten, gaskamers... Absoluut niets bleef de Sinti en Roma bespaard. Het eerste concentratiekamp voor 'zigeuners' werd al in 1936 geopend. In Neurenberg kwamen de misdaden tegen de 'zigeuners' echter nauwelijks ter sprake. De Duitse staat heeft nooit schadevergoeding betaald.

Dit boek brengt een massa gegevens bijeen die het bewijs leveren dat de uitroeiing van de Sinti en de Roma op systematische wijze gepland en uitgevoerd werd door de nazi’s. De term 'zigeuner' wordt doorheen het gehele werk consequent tussen aanhalingstekens geplaatst wegens het sterk generaliserende en (vooral) kwetsende karakter ervan. Een gegeven dat tot op vandaag te vaak over het hoofd wordt gezien. Iemand met een donkere huidskleur wordt ook geen 'neger' (meer) genoemd.

Chagoll stipt verder in haar boek volkomen terecht aan dat het 'antitsiganisme' allerminst door de nazi's alleen bedreven werd. Integendeel. Zowat overal in Europa werd de bevolkingsgroep sterk gewantrouwd vanwege hun 'vreemde' voorkomen en nomadische levensstijl.

'Zigeuners'. Sinti en Roma onder het hakenkruis.
Uitgegeven door EPO, 280 pag. 20 euro.
ISBN: 9789064454943
Gerealiseerd met de steun van het 'Fonds Pascal Decroos'.
Woord vooraf door Gotovitch.