14-09-11

DE LEEGLOOP GAAT VERDER BIJ HET VB

In een portret dat Bram De Baere maakte van Bruno Valkeniers zie je de VB-voorzitter die een gescheurd VB-logo probeert bijeen te houden (foto). Hoe oud de cartoon is, weten we niet. Maar hij is alleszins actueel. Bruno Valkeniers, die dacht met een brief aan de VB-kaderleden een punt te zetten achter de leegloop bij het VB, ziet alweer een aantal mandatarissen vertrekken.

 

In Liedekerke (Vlaams Brabant) verlaten gemeenteraadslid Johan Daelman en zijn echtgenote, OCMW-raadslid Nele Van den Brulle, het Vlaams Belang. “Het jarenlange interne conflict binnen het Vlaams Belang en vooral de manier waarop dit uiteindelijk werd beslecht, heeft mijn vertrouwen in de huidige partijtop ernstig beschadigd”, zegt Johan Daelman. “Ik heb daarom in een brief aan voorzitter Valkeniers laten weten dat ik mijn engagement voor het Vlaams Belang na 24 jaar stopzet.” Hij stapt ook op uit de gemeenteraad, maar blijft wel actief in de Vlaamse beweging. Op 18 september zal hij deelnemen aan de door TAK en de Vlaamse Volksbeweging (VVB) ingerichte betoging ‘Dwars door Linkebeek’. In Liedekerke wordt het Vlaams Belang flink onthoofd door het vertrek van Daelman en zijn echtgenote. Johan Daelman was in 2006 lijsttrekker van het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen en gold in de regio als sterhouder van de partij. Zijn echtgenote was een tijdlang ook provincieraadslid.

 

In Herk-de-Stad (Limburg) stapt Michel Laenen op bij het Vlaams Belang. Hij zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad. Daardoor heeft het Vlaams Belang niet langer een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Michel Laenen: “De belangrijkste reden voor mijn ontslag zijn de aanhoudende perikelen, de interne ruzies en het opzijzetten van een aantal gematigden en hervormers binnen de partijtop. Ik heb steeds geprobeerd om het Vlaams Belang een menselijk gezicht te geven in Herk-de-Stad. Het beleid en de stijl van de nationale partijtop overschaduwen evenwel wat ik als raadslid heb willen opbouwen en waar ik persoonlijk voor sta.”  Het is overigens niet de enige die bij het VB in Limburg opstapt, maar daarover een volgende keer meer. In Zoutleeuw (Vlaams Brabant) is het VB evenmin nog vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Nadat enkele weken geleden gemeenteraadslid en plaatselijk VB-voorzitster Annick Vanacken samen met OCMW-raadslid en VB-propagandaverantwoordelijke Rudi Mathijs opstapten bij het Vlaams Belang, is nu ook gemeenteraadslid en plaatselijk VB-ondervoorzitter Johnny Beertens weg bij het Vlaams Belang.

 

Toen hij op 28 april 2011 in TerZake gevraagd werd om een reactie op de problemen met de Belfortploeg in Gent zei Filip Dewinter: “We hebben 198 besturen hernieuwd. Geen probleem. Er is één probleem: in Gent.” Eén probleem?

06-08-11

OOK IN ZOUTLEEUW ZIJN ZE WEG

Nadat toppers als Frank Vanhecke, Jurgen Ceder en anderen opstapten bij het VB lees je er niets meer over in de kranten. Maar de leegloop zet zich onverminderd verder bij het VB. Het bestuur van het VB in Zoutleeuw was al niet groot, maar er blijft sinds maandag nog minder over.

 

VB-gemeenteraadslid Annick Vanacken (foto 1), tevens voorzitster van het VB-Zoutleeuw en nog VB-kandidaat bij de federale verkiezingen vorig jaar, is maandag opgestapt bij het VB. Rudi Mathijs (foto 2), OCMW-raadslid voor het VB in dit Vlaams-Brabants stadje, penningmeester en propagandaverantwoordelijke van het plaatselijke VB, is ook weg uit de partij van Bruno Valkeniers. Blijft dan nog over: Johnny Beertens, het tweede VB-gemeenteraadslid in Zoutleeuw. Een man die zich liet opmerken door het spijtig te vinden dat dit jaar – bij wijze van protest tegen de aanslepende regeringsonderhandelingen – de nationale feestdag van 21 juli niet gevierd werd in Zoutleeuw. Dus ook niet echt een trouwe soldaat bij het VB.

 

Het ontslag van Vanacken en Mathijs, die mee aan de wieg stonden van de VB-afdeling in Zoutleeuw, wordt gezien als een uitloper van het opstappen van Frank Vanhecke. Wordt vervolgd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, zoutleeuw, vlaams-brabant |  Facebook | | |  Print

21-07-11

VB’ER PLEIT VOOR BEHOUD VAN NATIONALE FEESTDAG OP 21 JULI

In Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) wordt vandaag de Belgische nationale feestdag van 21 juli niet gevierd. Bij de plaatselijke VB-afdeling vinden ze dat spijtig.

 

Onderzoek bij de kiezers van de N-VA bracht aan het licht dat maar 17 % van de N-VA-kiezers een splitsing van België wil, ondanks artikel 1 van de statuten van de N-VA waarin de partij van Bart De Wever “logischerwijs” kiest voor “de onafhankelijke republiek Vlaanderen". 63 % van de N-VA-kiezers pleit voor meer responsabilisering van de regio’s… en 10 % opteert voor een terugkeer naar het unitaire België. De oude N-VA-kiezers vinden  de Vlaamse kwestie de voornaamste reden om voor de N-VA te stemmen, maar voor de recente kiezers is het voornaamste motief om N-VA te stemmen de roep om politieke verandering. Lees hier het volledige rapport. Om maar te zeggen: niet alle Vlaams-nationale kiezers zijn zo  uitgesproken Vlaamsgezind als hun partijtop voorwendt. Zo ook bij het VB.

 

In Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) wilde burgemeester Jos Ceyssens (CD&V) de Vlaamse feestdag van 11 juli en de nationale feestdag van 21 juli schrappen uit het plaatselijk festiviteitenprogramma als protest tegen het uitblijven van een federale regering. Coalitiepartner SP.A wilde evenwel het ‘goede werk van de Vlaamse regering niet terechtwijzen’ en uiteindelijk werd een compromis gesloten: enkel de nationale feestdag van 21 juli wordt in Zoutleeuw dit jaar niet gevierd. In een motie stelt het bestuur van Zoutleeuw het uitblijven van een federale regering grondig beu te zijn. “Slecht theater en de cynische prietpraat moeten eindelijk plaats maken voor een pragmatisch compromis. Elke burger heeft het recht en elke gekozene de plicht om deze vaudeville eindelijk te doen stoppen.” De burgemeester van Zoutleeuw is allicht dan ook blij met de jongste verklaringen van zijn nationale partijvoorzitter Wouter Beke.

 

Bij de stemming van de motie in de gemeenteraad van Zoutleeuw – die na amendering enkel nog pleitte voor het als protest schrappen van de nationale feestdagactiviteiten op 21 juli – pleitte het VB voor het vieren van beide feestdagen. 11 juli én 21 juli. “We moeten de inwoners niet nog meer ongerust maken”, luidde het. “In moeilijke tijden behoudt men beter het vertrouwde”, zei VB-fractieleider Johnny Beertens (foto) nog. Johnny Beertens heeft groot gelijk, maar de kans dat ze daar ook zo over denken bij de nationale VB-leiding is bijzonder klein. Uiteindelijk onthield de VB-fractie in de Zoutleeuwse gemeenteraad zich bij de stemming van de motie.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoutleeuw, vlaams-brabant |  Facebook | | |  Print